Január

  2016 

 

 

Elinor Ostrom a Oliver E.Williamson a ich prínos do dejín financií

Behaviorálne financie dnes

Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií

Štatistické jednotky v systéme národných účtov ESA 2010

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií
Bratislava


Elinor Ostrom a Oliver E. Williamson a ich prínos do dejín financií

 

Úvod

Novšími držiteľmi Nobelovej ceny sú Elinor Ostromová a Oliver Williamson. Toto prestížne ocenenie získali za rok 2009.
Elinor Ostromová je prvou ženou v histórii, ktorej sa podarilo v tejto kategórii zvíťaziť. Ocenenie získala za to, že dokázala ako môže byť spoločný majetok úspešne riadený asociáciami jeho užívateľov. Vypracovala analýzu ekonomického riadenia v oblasti verejných statkov. Na základe štúdií o manažmente rybníkov, lesov, pastvín alebo jazier dospela k názoru, že sú obhospodarované oveľa lepšie, ako predpokladá teória. Ostromovej prínos k rozvoju interdisciplinárnej teórie spoločného režimu vlastníctva je predovšetkým v preukázaní významu samosprávy a kolektívneho rozhodovania ako ďalšieho efektívneho spôsobu riadenia spoločnosti v dlhodobej časovej perspektíve a v neustále sa meniacich podmienkach globálneho sveta. Režim spoločného vlastníctva by bolo možné využiť aj v súčasnom čase krízy.

 

 

Celý článok.