Január

  2016 

 

 

Elinor Ostrom a Oliver E.Williamson a ich prínos do dejín financií

Behaviorálne financie dnes

Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií

Štatistické jednotky v systéme národných účtov ESA 2010

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     


Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií
Bratislava
Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií
 
 
 
Úvod
 
Cassel je švédsky ekonóm a odborník na medzinárodné menové problémy. Žil v rokoch 1866- 1945. Zúčastnil sa na mnohých ekonomických konferenciách, je autorom viacerých dokumentov ktoré sa venujú zahraničnému obchodu. Cassel rozvinul teóriu kúpnej sily, ktorá predpokladá, že na spotrebu majú najväčší vplyv úrokové sadzby. Ak sú sadzby nízke, ľudia viac spotrebúvajú. Medzi najznámejšie diela patria Nature and Necessity of Interest (Podstata a potreba úroku, 1903), Money an Foreign Exchange after 1914 (Peniaze a zahraničný obchod po roku 1914), Fundamental Thoughts on Economics (Základné myšlienky o ekonómii) alebo On Quantitative Thinking in Economics (Kvantitatívne myslenie v ekonomike).
Cassel študoval matematiku a ekonómiu v Nemecku, bol profesorom na Štokholmskej univerzite. Spolu s Wicksellom a Davidsonom sa považuje ze predchodcov švédskej štokholmskej školy.