Január

  2016 

 

 

Elinor Ostrom a Oliver E.Williamson a ich prínos do dejín financií

Behaviorálne financie dnes

Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií

Štatistické jednotky v systéme národných účtov ESA 2010

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU
3soyza@gmail.com

 

 

Štatistické jednotky v systéme národných účtov ESA 2010

 

V predchádzajúcej čati sme uviedli základnú charakteristiku sektora verejnej správy v rámci systému národných účtov ESA 2010. Poskytli sme prehľad o základných jednotkách používaných v inštitucionálnom sektore verejnej správy. Charakteristickou črtou systému ESA 2010 je použitie typov jednotiek zodpovedajúcich trom spôsobom podrobnejšieho členenia ekonomiky - na účely analýzy tokov a stavov,  pri analýze procesu výroby a na regionálnu analýzu. Jednotky, ktoré tvoria ekonomiku krajiny a ktorých toky a stavy sú zaznamenané v ESA 2010, sú rezidentské. Inštitucionálna jednotka má sídlo v krajine, ak má jednotka svoje centrum hlavného ekonomického záujmu na ekonomickom území tejto krajiny. Takéto jednotky sú známe ako rezidentské jednotky bez ohľadu na štátnu príslušnosť, právnu formu alebo ich prítomnosť na ekonomickom území v čase realizácie transakcie.

 

 

 

Celý článok.