Marec

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Novodobé finančné teórie a prínos Arthura Cecila Pigoua a Karla Engliša do ich náuky

Banky a životné prostredie

Prínos E.R.A. Seligmena do dejín novších finančných teórií

Poisťovne a životné prostredie

Zoskupenie jednotiek v systéme národných účtov ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Michal Slovík
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Behaviorálne financie dnes.

3.časť.

 

V ďalších častiach si priblížime  významné odchýlky od racionality a štúdie, ktoré sa zaoberali ich výskumom. Súčasne navrhneme jednoduché pravidlá, ktorými vplyv týchto odchýlok možno zredukovať. V závere každej časti taktiež uvádzame komplexnú prípadovú štúdiu vplyvu odchýlok na investorove rozhodnutia a metódy  finančného poradenstva, ktoré takéto odchýlky zohľadňujú.

Nadmerná sebadôvera

Medzi najčastejšie a najvýznamnejšie kognitívne odchýlky patri nadmerná sebadôvera. V najjednoduchšej forme, možno považovať nadmernú sebadôveru ako neodôvodnenú vieru vo vlastné poznatky, uvažovanie a úsudky. Koncept nadmernej sebadôvery vychádza z veľkého počtu psychologických experimentov a dotazníkov, v ktorých subjekty často preceňujú ich predikčné schopnosti a taktiež informácie ktorými disponujú. Ľudia sú vo všeobecnosti zle kalibrovaní v odhadovaní pravdepodobností, dokonca aj vo veciach ktorými sú si istý, že nastanú je pravdepodobnosť výrazne nižšia ako 100%. Ľudia si myslia, že majú lepšie informácie ako v skutočnosti.  Napríklad si prečítajú článok na internete a sú pripravení prijať investične rozhodnutie na základe vnímanej informačnej výhody.

 

Celý článok.