Máj

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Úvod do problematiky etiky vo financiách

Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky

Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010

K etickým kódexom vo finančných inštitúciách

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
 
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU

 

  

Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010

11. časť

Úvod    

V predchádzajúcej časti sme uviedli zoskupenia jednotiek do sektorov a odvetví  v systéme národných účtov ESA 2010. V rámci porovnávania medzi krajinami, odvetviami, či sektormi v rámci ekonomiky daného štátu je výhodnejšie, ak sa jednotlivé agregáty v systéme  národných účtoch posudzujú vo vzťahu k premenným, ako je počet obyvateľov a pracovné vstupy. Pritom treba definovať pojmy obyvateľstvo, zamestnanosť, nezamestnanosť, pracovné vstupy, pracovné miesto alebo produktivita v súlade s pojmami, ktoré sa používajú v národných účtoch a musia vyjadrovať vymedzenie rozsahu produkcie v národných účtoch. V tejto časti príspevkov podrobne rozoberieme rámce, opatrenia a usmernenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010.

 

 

Celý článok.