September

  2016  

 

 

Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010

Financie v staroveku a stredoveku

Európske účty

Historiografia financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

*

   
 
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti sme uviedli problematiku európskych účtov. Proces európskej integrácie si vynútil zostavenie úplného súboru účtov, do ktorých sa premieta európska ekonomika ako celok a ktoré umožňujú lepšie analýzy a tvorbu politík na európskej úrovni.. V tejto časti príspevkov rozoberieme sektor verejnej správy a charakterizujeme vládnu finančnú štatistiku, ktorá poskytuje celkový obraz o ekonomických činnostiach verejnej správy: príjmy, výdavky, deficit a prebytok, financovanie, ostatné ekonomické toky a súvaha. Činnosti verejnej správy sa prezentujú oddelene od zvyšku ekonomiky, pretože právomoci, motivácia a funkcie verejnej správy sú iné ako v prípade ostatných sektorov. Prezentácia ekonomických činností verejnej správy vo forme vládnej finančnej štatistiky predstavuje obvyklú postupnosť účtov spôsobom, ktorý je vhodnejší pre analytikov financií verejnej správy a tvorcov politiky. Prezentácia vládnej finančnej štatistiky používa agregáty a bilančné položky definované podľa koncepcií, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel ESA tak, aby sa merali konzistentne s inými makroekonomickými premennými a s rovnakými ukazovateľmi v iných krajinách.

 

Celý článok.