September

  2016  

 

 

Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010

Financie v staroveku a stredoveku

Európske účty

Historiografia financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Michal Slovík
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Behaviorálne financie dnes.

6.časť

Dostupnosť

Dostupnosť (availability bias) je kognitívna odchýlka od racionality, v dôsledku ktorej ľudia chybne odhadujú pravdepodobnosti pomocou zjednodušených pravidiel alebo mentálnych skratiek. Ľudia so sklonom k tejto odchýlke vnímajú udalosti ktoré si môžu ľahko vybaviť v pamäti ako pravdepodobnejšie než udalosti, ktoré môžu len ťažko pochopiť alebo predstaviť. Heuristika dostupnosti odkazuje na sklon rozhodovať sa na základe veci, ktoré si dokážeme ľahko vybaviť. Klasickým príklad dostupnosti je strach z lietania. Každá letecká katastrofa je zachytená a farbisto medializovaná. Spomeňme si len na nedávny prípad pádu Airbusu 320, ktorý vyvolal nespočetné množstvo diskusií. Počet obetí a mnoho správ spôsobujú, že ľudia vnímajú lietadlo za nebezpečný dopravný prostriedok. Týždenník Economist sa tomuto fenoménu venoval v jednom zo svojich článkov a vypočítal pravdepodobnosť leteckej katastrofy zhruba 1 ku 5 000 000. V skutočnosti je však jazda automobilom omnoho nebezpečnejšia a vyskytuje sa pri nej viac smrteľných nehôd.

  Môžeme zovšeobecniť, že odchýlka dostupnosti skresľuje rozhodnutia ohľadom pravdepodobnosti alebo častosti určitého javu prostredníctvom dostupných informácii z našej pamäte, ktoré nie sú nevyhnutné kompletné, objektívne alebo presné.

 

Celý článok.