Október

  2016  

 

 

Sektorové účty verejnej správy podľa systému ESA 2010

Financie v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu

Účtovné problémy, týkajúce sa verejnej správy

Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva

Prezentácia vládnej finančnej štatistiky podľa systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Mgr.Peter Baláži, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta, Katedra financií

 

  Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je analýza historiografických súvislostí vo finančnom hospodárení Slovenska počas druhej svetovej vojny a po nej. Po skončení druhej svetovej vojny sa vydali štáty tzv. východného bloku na cestu zmeny ekonomického systému, teda na prechod k centrálne plánovanému hospodárstvu. V príspevku sa venujeme takisto finančným reformám po 2. svetovej vojne ako aj po zmene ekonomického systému na centrálne plánovaný.

JEL kódy: N01 N13 N40 N43

Kľúčové slová :

rozpočet, hospodárenie, Slovenský štát, kapitál, socializmus, centrálne plánované hospodárstvo, menová reforma

Úvod

Postavenie Slovenska v rokoch 1939 až 1944 sa líšilo od vývoja v českých krajinách. Nacisti priznali Slovensku formálnu samostatnosť a k vojenskej okupácií prikročili až v závere vojny. Situáciu využila HSĽS / Hlinkova Slovenská Ľudová Strana /,  ktorá požadovala rozsiahly štátny intervencionizmus, novú pozemkovú reformu a znárodnenie židovského kapitálu. 

 

 

Celý článok.