Október

  2016  

 

 

Sektorové účty verejnej správy podľa systému ESA 2010

Financie v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu

Účtovné problémy, týkajúce sa verejnej správy

Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva

Prezentácia vládnej finančnej štatistiky podľa systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

Účtovné problémy týkajúce sa verejnej správy

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na sektorové účty verejnej správy. Podľa koncepcií, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel systému ESA 2010 sme definovali agregáty a bilančné položky, ktoré používa prezentácia vládnej finančnej štatistiky. Prezentácia ekonomických činností verejnej správy vo forme vládnej finančnej štatistiky predstavuje obvyklú postupnosť účtov spôsobom, ktorý je vhodnejší pre analytikov financií verejnej správy a tvorcov politiky. V tejto časti príspevkov uvedieme vybrané zásady riešenia účtovných problémov týkajúcich sa verejnej správy a podrobnejšie ich rozoberieme.

 

 

Celý článok