Október

  2016  

 

 

Sektorové účty verejnej správy podľa systému ESA 2010

Financie v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu

Účtovné problémy, týkajúce sa verejnej správy

Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva

Prezentácia vládnej finančnej štatistiky podľa systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Mgr.Peter Baláži, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta, Katedra financií

 

  Historiografia financií v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je analýza finančného hospodárenia v období centrálne plánovaného hospodárstva, ktoré ako spoločensko – ekonomická formácia jestvovala v období po II. Svetovej vojne od roku 1948 a trvala do 17. novembra 1989 s dôsledkami aj v neskoršom období, pričom pozostatky pretrvávajú dodnes. Toto obdobie má vzhľadom na systém hospodárenia svoje špecifiká v systéme hospodárstva jak štátneho / verejného / tak aj podnikovo- hospodárskeho.

JEL kódy: N01 N13 N40 N43

Kľúčové slová :

rozpočet, hospodárenie, národné výbory, fiškálny federalizmus, socializmus, centrálne plánované hospodárstvo 

 

Úvod 

Podstatou vytvorenia hospodárskych plánov bolo porovnanie všetkých dostupných štátnych príjmov, ktoré budú v plánovanom období k dispozícií,  s finančnými potrebami vyplývajúce z plánu. 

 

Celý článok.