Október

  2016  

 

 

Sektorové účty verejnej správy podľa systému ESA 2010

Financie v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu

Účtovné problémy, týkajúce sa verejnej správy

Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva

Prezentácia vládnej finančnej štatistiky podľa systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

   

Prezentácia vládnej finančnej štatistiky podľa systému ESA 2010

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti sme uviedli charakteristiku verejnej správy a naznačili sme podstatu vladnej finančnej štatistiky. Činnosti verejnej správy sa prezentujú oddelene od zvyšku ekonomiky, pretože právomoci, motivácia a funkcie verejnej správy sú iné ako v prípade ostatných sektorov. V tejto časti príspevkov sa podrobnejšie zameriame na prezentáciu vládnej finančnej štatistiky, ktorá poskytuje celkový obraz o ekonomických činnostiach verejnej správy, predovšetkým na príjmy a výdavky; deficit a prebytok, financovanie, ostatné ekonomické toky a súvaha rozoberieme neskôr. Prezentácia ekonomických činností verejnej správy vo forme vládnej finančnej štatistiky predstavuje obvyklú postupnosť účtov spôsobom, ktorý je vhodnejší pre analytikov financií verejnej správy a tvorcov politiky. Prezentácia vládnej finančnej štatistiky používa agregáty a bilančné položky definované podľa koncepcií, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel systému ESA 2010 tak, aby sa merali konzistentne s inými makroekonomickými premennými a s rovnakými ukazovateľmi v iných krajinách. 

 

Celý článok.

 

www.derivat.sk/files/2016_casopis%20forfin/FF_OKT_2016_Vladna_financna_statistika_Starick.pdf