Október

  2016  

 

 

Sektorové účty verejnej správy podľa systému ESA 2010

Financie v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu

Účtovné problémy, týkajúce sa verejnej správy

Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva

Prezentácia vládnej finančnej štatistiky podľa systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Michal Slovík
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 Behaviorálne financie dnes.

7.časť

Implementácia behaviorálnych financií.

 V tejto časti sme sa nechali inšpirovať prácou Pompiana a Longa z roku 2005, ktorá sa zaoberá implementáciou behaviorálnych financií do praxe. Zameriame sa na skúmanie hypotetického prípadu investičného poradenstva a položíme si tri kľúčové otázky:

·       Ako môžu odchýlky od racionality ovplyvniť portfólio investora?

·       Mal by sa poradca snažiť stlmiť tieto odchýlky alebo prispôsobiť sa im?

·       Aké je najlepšie portfólio pre každého z investorov?

V predchádzajúcich častiach sme si uviedli príklady negatívneho dopadu niektorých odchýlok od racionality a podobne budeme pokračovať aj v  prípadovej štúdii. Komplexný obraz o sklone investora k tej ktorej odchýlke možno dosiahnuť prostredníctvom testov, ktoré pozostávajú z podobných otázok aké uvádzame v predchádzajúcich kapitolách.

 

Celý článok.