November

  2016  

 

 

K problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami

Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch

Úvod do problematiky finančnej gramotnosti

Verejno-súkromné partnerstvá a zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave

  

K problematike etických kódexov v bankových subjektoch

   

Bankový sektor patrí vo svete ekonomiky spravidla medzi sektory najviac regulované a prísne kontrolované. Istota klienta a akcionára závisí od zabezpečenia celkového súladu s právnymi, regulačnými a bezpečnostnými normami. Reputácia bánk závisí taktiež od bezúhonného postoja pri vykonávaní bankových obchodov ako celku ako aj každého jej zamestnanca na všetkých hierarchických úrovniach. Banky sa  zaväzujú rešpektovať právo krajín, v ktorých vykonávajú  svoju činnosť a zaručujú, že všetci ich zamestnanci, rovnako ako aj klienti a obchodní partneri si privlastnia etický prístup, ktorý berie do úvahy tak interné pravidlá ako aj predpisy, vyplývajúce z ich bankového charakteru. Etický kódex definuje základné etické princípy a pravidlá správania sa banky a jej zamestnancov. Etické pravidlá a princípy sú normami, ktoré upravujú správanie sa a postupy v oblasti vzťahov predovšetkým navonok, ale aj do vnútra nad všeobecne záväzné právne normy, ustanovujúce minimum v uvedenej oblasti.

 

Celý článok.