November

  2016  

 

 

K problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami

Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch

Úvod do problematiky finančnej gramotnosti

Verejno-súkromné partnerstvá a zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

 

Vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami

 

Úvod

V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na  zásady riešenia účtovných problémov týkajúcich sa verejnej správy. V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme ďalšie zásady riešenia účtovných problémov týkajúcich sa vzťahov verejnej správy s verejnými korporáciami. Uvedieme najdôležitejšie vybrané vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami podľa pravidiel systému ESA 2010. Medzi jednotkami verejnej správy je úzky vzťah s verejnými korporáciami a kvázikorporáciami.

Vybrané vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami

Jednotky verejnej správy majú úzky vzťah s verejnými korporáciami a kvázikorporáciami, ktoré vlastnia. Vybrali sme tieto najdôležitejšie vzťahy medzi verejnou správou a verejnými korporáciami:

 

Celý článok.