November

  2016  

 

 

K problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami

Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch

Úvod do problematiky finančnej gramotnosti

Verejno-súkromné partnerstvá a zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Ing. Lenka Pilchová
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Úvod do problematiky finančnej gramotnosti

 

Od začiatku tohto storočia je temer každé rozhodnutie jednotlivca, firmy, či spoločnosti,  ovplyvnené alebo spojené s finančnou situáciou a financiami. Pre primeranú orientáciu musí človek obsiahnuť mnoho znalostí a schopností priamo, alebo nepriamo spätých s financiami. Informácie  potrebné pre jeho rozhodovanie sa však veľmi rýchlo menia. Vzhľadom na prudký rozvoj informačných technológií, ktoré umožňujú nové typy finančných procesov a transakcií, sa najmä mladí ľudia pohybujú v inom svete finančných operácií, než sa pohybovali ich rodičia. Významnú úlohu preto hrá pri šírení finančnej gramotnosti škola a vzdelávanie všeobecne.

 

Celý článok.