November

  2016  

 

 

K problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami

Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch

Úvod do problematiky finančnej gramotnosti

Verejno-súkromné partnerstvá a zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

Verejno – súkromné partnerstvá a zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov

 

 

Úvod 

 V predchádzajúcej časti príspevkov sme uviedli zásady riešenia účtovných problémov týkajúcich sa vybraných vzťahov verejnej správy s verejnými korporáciami. Jednotky verejnej správy majú úzky vzťah s verejnými korporáciami a kvázikorporáciami, ktoré vlastnia. V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme verejno–súkromné partnerstvá a ďalšie zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov. Verejno–súkromné partnerstvá zahŕňajú významné kapitálové výdavky na vytvorenie alebo obnovu fixných aktív zo strany korporácie, ktorá následne riadi a spravuje aktíva, aby poskytovala a dodávala služby buď verejnej jednotke, alebo všeobecnej verejnosti v mene verejnej jednotky.  

 

 

Celý článok.