December

  2016  

 

 

Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Dlhové operácie v sektore verejnej správy

Aktuálne otázky a riešenie problémov Európskej hospodárskej a menovej únie

Vývoj platobnej bilancie Francúzska

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

 

 

 Dlhové operácie v sektore verejnej správy

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na najdôležitejšie vybrané verejno-súkromné partnerstvá a ich vzťahy podľa pravidiel systému ESA 2010. Podrobnejšie sme rozobrali ďalšie zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov Verejno–súkromné partnerstvá sú komplexné, dlhodobé zmluvy medzi dvomi jednotkami, z ktorej jedna je zvyčajne korporácia označená ako prevádzkovateľ alebo partner a druhá obvykle jednotka verejnej správy označená ako cedent. V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme hlavné dlhové operácie, ktoré môžu byť mimoriadne dôležité pre sektor verejnej správy, keďže pre verejnú správu často predstavujú prostriedok na poskytovanie ekonomickej pomoci ostatným jednotkám a uvedieme účtovné problémy v rámci dlhových operácií .

 

Celý článok.