December

  2016  

 

 

Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Dlhové operácie v sektore verejnej správy

Aktuálne otázky a riešenie problémov Európskej hospodárskej a menovej únie

Vývoj platobnej bilancie Francúzska

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch

 

 

 Vzťahy s klientami a obchodnými partnermi

a./Profesionalita, bezúhonnosť a transparentnosť

Zamestnanci musia zabezpečiť, aby ponúkali klientom promptné a kvalitné služby. Musia poskytnúť čo možno najkomplexnejšiu informáciu, vrátane, kde je to nevyhnutné, rizík spojených s určitými operáciami. Banka poskytuje svojim zamestnancom nevyhnutné prostriedky na to, aby im umožnila splniť túto úlohu.

V priebehu výkonu svojej činnosti sú zamestnanci priamo alebo nepriamo zainteresovaní do činnosti s peniazmi alebo inými produktmi finančnej hodnoty. Tieto zdroje patria klientovi alebo banke. Je striktne zakázané privlastniť si takéto zdroje, alebo ich používať, dokonca aj dočasne, pre osobné účely.

b./Súlad s predpismi

Banka sa snaží zabezpečiť, aby nedochádzalo k obchodným transakciám s osobami, o ktorých má poznatok, alebo by mohla mať poznatok, že vykonávajú nezákonnú činnosť.

Jej poradenstvo pre klientov je založené na náležitej aplikácii národných a medzinárodných zákonov a predpisov. V tomto ohľade banka dozerá, aby nedochádzalo k transakciám s klientmi, ktorých vykonanie by nebolo v súlade s platnou legislatívou.

Banka aplikuje príslušné predpisy v oblasti ochrany osobných údajov pri spracovávaní údajov o klientoch. 

 

 

Celý článok.