December

  2016  

 

 

Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Dlhové operácie v sektore verejnej správy

Aktuálne otázky a riešenie problémov Európskej hospodárskej a menovej únie

Vývoj platobnej bilancie Francúzska

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Silvia Švejdová
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Aktuálne otázky a riešenie problémov Európskej hospodárskej a menovej únie.

 

Hospodárska a menová únia (HMÚ) je významným krokom k integrácii hospodárstiev členských štátov EÚ. Zahŕňa koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík, jednotnej menovej politiky a jednotnej meny – eura. Hospodársku úniu tvorí všetkých 28 členských štátov EÚ, no len niektoré z nich pokročili vo svojej integrácii tým, že prijali euro ako spoločnú menu. Spolu vytvárajú tieto štáty oblasť eurozóny. Cieľom hospodárskej a menovej únie je podporovať vyvážený a udržateľný hospodársky rast v EÚ. Hospodárska integrácia prináša výhody z rozsahu, vnútornú efektívnosť a ekonomickú odolnosť, z čoho majú úžitok jednotlivé členské štáty a EÚ ako celok. Vznikajú tak podmienky pre hospodársku stabilitu, vyšší rast a väčšiu zamestnanosť, z čoho priamo profitujú občania EÚ. 

 

Celý článok.