Január - Február

  2017  

 

 

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty

Tolerancia k riziku a averzia k neistote

Jednotky verejného sektora

Niektoré teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Lenka Pilchová
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave


  Niektoré teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky

 

Neoklasická ekonómia

V podmienkach neoklasickej ekonómie sa vytvorili základné postuláty ekonomických zákonitostí, ktoré predstavujú axiómy implikujúce tieto závery:

·       Trhy pracujú efektívne a neexistujú tu žiadne bariéry v podobe transakčných nákladov.

·       Aktivity individuálnych agentov sa agregujú lineárne a často mechanicky. Všetky ekonomické fenomény sa v neoklasickej ekonómii dajú objasniť súčtom aktivít jednotlivých aktérov.

·       Ekonomickí agenti sú dokonale racionálni. Poznajú hodnoty pravdepodobnosti pre každé ekonomické rozhodnutie. Firmy aj jednotlivci sú racionálnymi subjektmi a snažia sa maximalizovať svoje úžitky. Firmy konajú vždy na hranici maximálnej efektívnosti a spotrebitelia si vyberajú z úplného súboru tovarov a služieb.

 

Celý článok.