Január - Február

  2017  

 

 

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty

Tolerancia k riziku a averzia k neistote

Jednotky verejného sektora

Niektoré teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

 Jednotky verejného sektora

 

V predchádzajúcich  častiach sme sa podrobnejšie zamerali na hlavné dlhové operácie, ktoré môžu byť mimoriadne dôležité pre sektor verejnej správy, keďže pre verejnú správu často predstavujú prostriedok na poskytovanie ekonomickej pomoci ostatným jednotkám a uviedli sme účtovné problémy v rámci dlhových operácií. V tejto časti podrobnejšie rozoberieme jednotky verejného sektora. Verejný sektor pozostáva z verejnej správy a verejných korporácií. Prvky verejného sektora sú už prítomné v hlavnej sektorovej štruktúre systému a v záujme zostavovania účtov verejného sektora je možné ich preskupiť. To sa uskutoční spojením subsektorov sektora verejnej správy a verejných subsektorov nefinančných a finančných korporácií. 

 

Celý článok.