Marec - Apríl

  2017  

 

 

Psychologická analýza na finančných trhoch

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty  - 2.časť

Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní

Základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií
 
 
   
Základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010
 
 
Úvod  
V predchádzajúcich častiach príspevkov sme sa zamerali na prvé štyri základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010 Prostredníctvom satelitných účtov sa vytvárajú alebo upravujú tabuľky a účty v ústrednom rámci, aby plnili potreby týkajúce sa špecifických údajov. V tejto časti príspevkov podrobnejšie uvedieme ďalších päť základných špecifických satelitných účtov systému národných účtov ESA 2010
 
 
Špecifické satelitné účty systému ESA 2010
 
V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme ďalšie základné špecifické satelitné účty systému národných účtov ESA 2010:
1. poľnohospodárske účty;
2. environmentálne účty;
3. účty zdravotníctva;
4. účty produkcie domácností;
5. účty práce a matice sociálneho účtovníctva (SAM);
6. účty rastu a produktivity;
7. účty výskumu a vývoja;
8. účty sociálnej ochrany;
9. satelitné účty cestovného ruchu.