Marec - Apríl

  2017  

 

 

Psychologická analýza na finančných trhoch

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty  - 2.časť

Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní

Základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

                          

   ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník IV.       Číslo 2      Marec - Apríl 2017

    

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Google Chrome
 
Časopis v roku 2017 prechádza na dvojmesačnú periodicitu.
Vychádza 6 krát ročne.  Najbližšie číslo vyjde v máji 2017.

 

Vydáva 

Vydavateľstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421918428116
e-mail: finstar1000@gmail.com
ISSN 1339-5416
 

 

Redakčná rada

Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konateľ vydavateľa a šéfredaktor  
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava