Máj - Jún

  2017  

 

 

Riadenie kreditného rizika vo  VÚB

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Podielové fondy v SR

Marketingová komunikácia bánk

Dane z produkcie a dovozu

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   

 

Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010 (1.)

 

 Úvod  

V predchádzajúcej časti príspevkov sme podrobnejšie uviedli ďalších päť základných špecifických satelitných účtov systému národných účtov ESA 2010. Prostredníctvom satelitných účtov sa vytvárajú alebo upravujú tabuľky a účty v ústrednom rámci, aby plnili potreby týkajúce sa špecifických údajov. V tejto a nasledujúcich častiach príspevkov sa podrobnejšie zameriame na rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010, prostredníctvom ktorých sa pridaná hodnota vytvorená pri produkcii rozdeľuje medzi prácu, kapitál a verejnú správu a transakcie zahŕňajúce prerozdelenie dôchodku a majetku. V tejto časti príspevkov sa podrobnejšie zameriame na časť rozdeľovacích transakcií systému národných účtov ESA 2010 -  na odmeny zamestnancov.

 

Celý článok.