Máj - Jún

  2017  

 

 

Riadenie kreditného rizika vo  VÚB

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Podielové fondy v SR

Marketingová komunikácia bánk

Dane z produkcie a dovozu

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 Podielové fondy v SR

                           

V súčasnosti patrí produktom kolektívneho investovania významné postavenie na finančnom trhu. Jednotlivé produkty kolektívneho investovania plnia dôležitú úlohu pri alokovaní dlhodobých finančných zdrojov potrebných na financovanie potrieb jednotlivých ekonomických subjektov. Okrem toho môžu mať aj veľký význam pri riešení situácie niektorých penzijných systémov pri dnešnom demografickom vývoji vo vyspelých krajinách.

Podielový fond  je majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov (podielnikov). Vlastnícke práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

 

 

Celý článok.