Máj - Jún

  2017  

 

 

Riadenie kreditného rizika vo  VÚB

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Podielové fondy v SR

Marketingová komunikácia bánk

Dane z produkcie a dovozu

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Sandra Petrovičová
Národohospodárska Fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave


Marketingová komunikácia bánk

 

Banka ako podnikateľský subjekt v plnej miere vstupuje do mediálnej sféry. V súčasnosti finančné inštitúcie investujú veľké množstvo peňazí do komunikácie, pričom marketingoví experti očakávajú ešte zvýšenie týchto výdavkov v budúcnosti.

Bankové služby sa odlišujú len v malej miere, ceny sú variabilné len v rámci istého úzkeho rozpätia, preto by sa mala komunikáciou vytvoriť určitá psychologická diferenciácia ako odrazový mostík pre následné budovanie preferencií. 

Aby sa produkt vryl do pamäti klientov, musí im poskytovať konkurenčnú výhodu, inak bude nahradený produktom konkurencie. Posolstvo reklamy musí byť zabezpečené nezameniteľnosťou a zapamätateľnosťou istých charakteristických znakov finančnej inštitúcie v porovnaní s ostatnými subjektmi bankového trhu.

 

 

Celý článok.