Máj - Jún

  2017  

 

 

Riadenie kreditného rizika vo  VÚB

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Podielové fondy v SR

Marketingová komunikácia bánk

Dane z produkcie a dovozu

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

  

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010 (2.)

                             

 

Dane z produkcie a dovozu

 

Dane z produkcie a dovozu pozostávajú z povinných nevratných platieb v hotovosti alebo v naturáliách, ktoré vyberá verejná správa alebo inštitúcie Európskej únie z produkcie alebo dovozu výrobkov a služieb, zamestnávania pracovných síl, vlastníctva alebo používania pôdy, budov alebo iných aktív používaných pri produkcii. Takéto dane sa platia bez ohľadu na dosiahnutý zisk.

    Dane z produkcie a dovozu pozostávajú z týchto prvkov: 

 

 

 

Celý článok.