Júl - August

  2017  

 

 

Úloha reklamy  v bankovom marketingu

Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Ing. Ctibor Pilch, PhD.

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Recenzia publikácie

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Autori : Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják, Jaroslav Hudcovský, Michaela Dorocáková a Patrik Slobodník

 

Najnovšia publikácia „Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku“, ktorá bola s podporou Nadácie ČSOB vydaná vo vydavateľstve Wolters Kluwer, zapĺňa výraznú dieru na slovenskom knižnom trhu. Kolektív autorov z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v zložení Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják, Jaroslav Hudcovský, Michaela Dorocáková a Patrik Slobodník sa venuje vysoko aktuálnej problematike fungovania dôchodkových systémov s dôrazom na ich kapitalizačnú zložku. Kniha na viac ako 200 stranách prináša prehľad historického vývoja systémov dôchodkového zabezpečenia a analýzu súčasného stavu systémov dôchodkového zabezpečenia vo vybraných krajinách sveta, pričom významný priestor je venovaný slovenskému dôchodkovému systému, najmä jeho druhému a tretiemu pilieru. Čitateľovi taktiež umožňuje oboznámiť sa so základnými princípmi správy jednotlivých typov dôchodkových fondov.

 

Celý článok.