Júl - August

  2017  

 

 

Úloha reklamy  v bankovom marketingu

Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010 (3.)

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti príspevkov sme sa podrobnejšie zamerali na na ďalšiu časť rozdeľovacích transakcií systému národných účtov ESA 2010 -  na dane z produkcie, dane z dovozu a na subvencie. Pridaná hodnota vytvorená pri produkcii sa prostredníctvom rozdeľovacích transakcií rozdeľuje medzi prácu, kapitál a verejnú správu a transakcie zahŕňajúce prerozdelenie dôchodku a majetku. V tejto časti príspevkov sa podrobnejšie zameriame na ďalšiu časť rozdeľovacích transakcií systému národných účtov ESA 2010 -  na dôchodky z majetku a na bežné dane z dôchodkov a majetku.

 

Rozdeľovacie transakcie

Rozdeľovacie transakcie sú transakcie, prostredníctvom ktorých sa pridaná hodnota vytvorená pri produkcii rozdeľuje medzi prácu, kapitál a verejnú správu a transakcie zahŕňajúce prerozdelenie dôchodku a majetku. Rozlišujeme bežné a kapitálové transfery. Prostredníctvom kapitálových transferov sa prerozdeľujú úspory alebo majetok, a nie dôchodok. 

 

Celý článok.