Júl - August

  2017  

 

 

Úloha reklamy  v bankovom marketingu

Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Sandra Petrovičová
Národohospodárska Fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 Úloha reklamy v bankovom marketingu.

1.časť

Cieľom tejto práce je zhodnotenie úlohy reklamy v bankovom marketingu.. Na zhodnotenie danej problematiky sme zvolili dotazník, ktorého zámerom je zistiť, či reklama vplýva na rozhodovanie spotrebiteľa pri výbere bankového produktu/ služby, prípadne na výber jeho súčasnej banky. Kľúčovou ideou bolo taktiež prepojenie úspechu banky s jej reklamou. Ďalej sme si stanovili doplňujúce otázky na vyhodnotenie parciálnych cieľov práce. Zisťovali sme aké druhy bankových reklám ľudia zaevidovali za posledný rok a ktorý z nich ovplyvnil ich rozhodovanie. Zamerali sme sa aj na pochopenie postoja opytovaných osôb k bankovým reklamám, ich vnímanie trhu s bankovými reklamami a posúdenie dostatočnosti poskytovaných informácií v reklamách zo strany bánk. Dotazník uzatvárali otázky súvisiace s preferenciami respondentov, v ktorých sa mohli vyjadriť, čo uprednostňujú a čo by naopak zmenili. Pred realizáciou prieskumu sme si stanovali hypotézy, ktoré sme na základe výsledkov dotazníka overili a vyhodnotili. 

 

Celý článok.