Projekt

 

Informácie

Publikácie

 

Domov

     

 

  Aktuálne
 

V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie prieskumu úrovne finančnej gramotnosti medzi študentami vysokých a stredných škôl v SR na základe dotazníkov. Výsledky prieskumu budú publikované na stránke projektu onedlho. Zároveň budú porovnané s výsledkami prieskumov v zahraničí. Rovnako budú porovnané aj s výsledkami našich prieskumov, uskutočnených v  predchádzajúcich rokoch medzi študentami vysokých škôl v SR a v ČR.
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

             Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  podmienkach Slovenska       KEGA 2017     030 EU - 4/2017