Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Alexandra Školková 
Národohospodárska Fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

 

Tatra banka v súčasnosti tretia najväčšia banka na Slovensku s viac ako 700 tisíc klientmi je moderná univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb a inovatívnych riešení v oblasti spravovania financií pre firemných aj individuálnnych klientov. Bola založená v roku 1990 ako prvá súkromná banka na Slovensku po roku 1989. Tatra banka s 155 pobočkami po celom Slovensku je lídrom v oblasti privátneho bankovníctva, elektronického bankovníctva a asset manažmentu. 

Hlavným cieľom banky v oblasti riadenia úverového rizika je optimalizovať prijímané riziká do takej miery, aby banka dosiahla čo najväčší trvalo udržateľný zisk po započítaní strát spôsobených kreditnými rizikami.

Z hľadiska organizačnej štruktúry sú za riadenie kreditného rizika zodpovedné nasledovné útvary: 

 

Celý článok.