Projekt

 

Informácie

Publikácie

 

Domov

     

 

 

 

 

 

Zoznam publikácií

 

Niektoré publikácie v úplnom znení


 

 

             Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  podmienkach Slovenska       KEGA 2017     030 EU - 4/2017