Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Martin Benka

maliar, grafik, ilustrátor

21.9.1888 Kostolište
28.6.1971 Malacky

 
 
 
 
 
Vzdelanie
 
1910 - 1913 - súkromná maliarska škola A. Kalvodu v Prahe
1909 - súkromná maliarska škola E. Neumanna vo Viedni
 
Životopis
 
Od roku 1939 žil v Martine. Bol zakladateľom moderného slovenského výtvarného prejavu v maľbe a kresbe. Trvalou inšpiráciou mu bola slovenská dedina a jej ľud. V rozsiahlom diela sa odráže aspekt ľudovosti, národnosti a modernity, kde na piedestál vystupuje človek.

V krajinárskych kompozíciách monumentalizoval slovenskú prírodu. Ľud zobrazil v cykle symbolicko-národopisných postáv Strážcovia a ochrankyne Slovenska. Venoval sa aj grafickej a ilustračnej tvorbe, literárnej biografii a hudbe. V roku 1972 vzniklo v Martine Múzeum M. Benku. 

 
Tvorba
 
Drevári pod Ďumbierom
Rodina v povstaní
Cez žiale a boje k slobode
S batohmi
Cestou na salaš
 
 
© Spracované s použitím stránok www.osobnosti.sk, www.orangeportal.sk, http://encyklopedia.sme.sk

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR