3 / 2022                

          

Technical Efficiency of banks in Slovakia from the point of view of mortgage trnsactions

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

 

Paul Cézanne

(19. január 1839, Aix-en-Provence, Francúzsko –  22. október 1906, tamže)
Francúzsky maliar a kresliar reprezentujúci prechod medzi impresionizmom
konca 19. storočia a kubizmom zo začiatku 20. storočia.
Bol jednou z najvýznamnejších postáv francúzskeho maliarstva,
ktorú dnes radíme do obdobia post-impresionizmu.
 
Z tvorby :