11.apríla                         

Osoby a udalosti

Správy

Počasie

Kalendár 

Kurzový lístok

Študenti

Slovník

Relax   

Televízny program

Vyhžadávanie spojov

MHD

Kam do mesta

 

 

 

 

 

 

   Archív časopisu

    Hlavná stránka

 

     

 

 

Študentská sekcia

 

  Riadenie úverového rizika

  Medzinárodné financie 

  Behaviorálne financie

  Diplomanti a bakalári 

  Finančná matematika

  Financie

   Marketing a manažment bánk

  

      

 

   

    

   Relax  

  

  

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR