VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2022     

Vývoj úverov a zadĺženosti domácností na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie

Eko - inovácie ako cesta k ekologickej digitálnej ekonomike

Vplyv finančných trhov na komerčné poisťovne počas pandémie Covid - 19 

Profitability of selected commercial banks in Slovak republic in relation to increasing capital adequacy requirements

Strojové učenie ako srdce umelej inteligencie pre investora

Vliv signifikantních faktorů na ceny bytů ve vybraných regionech ČR

Alternatívne prístupy k hypotéze efektívnych trhov, pozitívna spätná väzba a reflexivita

Vývoj prebytočnej likvidity v Eurozóne v kontexte nekonvenčnej menovej politiky realizovanej v reakcii na pandémiu Covid - 19

Zhluková analýza : Heterogenita krajín EÚ z pohľadu  príjmu a nákladov na život

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 


      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

 

Vyhľadávanie :