VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

     3 / 2022                

          

Technical Efficiency of banks in Slovakia from the point of view of mortgage trnsactions

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

 

Ctibor PILCH


Abstrakt

Relevantné ekonomické teorie vychádzajú z faktu, že človek je racionálne zmýšľajúca bytosť. Preto sa očakáva, že na trhoch sa bude správať racionálne a bude robiť len racionálne rozhodnutia na základe jemu známych faktov. Pozorovanie skutečného správania však hovorí o niečom inom. Podstata ľudského bytia  je v princípe rovnaká ako pred tisíckami rokov.  Ľudia prichádzajú na trh, aby spolu obchodovali a aby dosiahli zisk. Keď sa zisk stáva nadpriemerným, investori sa spravidla stávajú nenásytnými. Keď sa cena obráti proti nim, začínajú byť nervózni. Nervozita vedie k strachu a strach vedie k panike. Kurzy sa prepadávajú, straty sa zvyšujú. Až kým na trh nevstúpia investori, ktorí veria, že ceny už nebudú  klesať a začnú nakupovať. Celý proces začína odznovu. Rozličné variácie tohoto scenára sa opakujú neustále, len s minimálnymi zmenami. Cieľom predloženého článku je dokázať, že správanie investorov na finančných trhoch nie je vždy racionálne. Na základe  vlastného  prieskumu a prieskumov publikovaných v literatúre a kvantitatívnych dát z finančných  trhov analyzovať, ako sa na voľbe investičných stratégií uplatňujú vybrané odchýlky od racionality.

Kľúčové slová

kognitívne odchýlky, framing, ukotvenie,krátkozrakosť, home bias

JEL

G21, G23

 

Celý článok.