VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

     3 / 2022                

          

Technical Efficiency of banks in Slovakia from the point of view of mortgage trnsactions

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

Ctibor PILCH

 

Abstrakt

Názov „behaviorálne financie“ je odvodený z anglického „behavior“, správanie. Behaviorálne financie študujú správanie investorov na finančných trhoch. Zameriavajú sa na to, ako investori získavajú, interpretujú a využívajú informácie pri vykonávaní investičných rozhodnutí. Zároveň sa na základe poznatkov psychológie snažia objasniť, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú.

Niektoré odchýlky od racionality  sú tzv. adaptívne, pretože umožňujú ľuďom adaptovať sa na určité situácie a prijímať úspornejšie a rýchlejšie  riešenia. Tieto riešenia vtedy nie sú založené  na podrobnej racionálnej analýze , ale na využití úsporných a intuitívnych vzorov.

Iné odchýlky od racionality zase vznikajú ako následok toho, že ľudia nemajú vypracované správne mentálne mechanizmy na riešenie niektorých problémov, prípadne na riešenie týchto špecifických problémov  využívajú mechanizmy, ktoré pre daný konkrétny problém nie sú príliš vhodné.

Pre praktické použitie je možné odchýlky od racionality definovať ako systematické chyby investorov pri zbere, anylýze a vyhodnocovaní informácií a následne pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. V tomto článku sa zaoberá jednou zo skupín odchýlok, tzv. emočnými odchýlkami.

Kľúčové slová

emočné odchýlky, averzia voči riziku, averzia voči ľútosti, averzia voči strate

 

JEL

G21, G23

 

Celý článok.