VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Open-Access Digital Learning Platforms

for Clients in the Financial Markets Sector

 

 

Otevřené digitální vzdělávací platformy

pro klienty v sektoru finančních trhů

 

 

Ladislava KNIHOVÁ

  

Abstract
All financial institutions in the world, particularly those operating in financial markets, are continuously exposed to ever-increasing competitive pressures. It is the competition that motivates corporations to create and offer solutions with added value for their customers, specifically in the form of products and processes innovations. In the core of these activities, customer education plays an indispensable role. The author of this paper attempts to embrace behavioural insights from the newly emerging category of science denoted as Behaviour Finance. The objective of this study is to identify, analyse and evaluate the current portfolio of innovative digital learning platforms available for the delivery of specific educational content focused on the current needs of the financial markets sector and its clients. The dynamics of the changing learning preferences of the new generations of learners - clients in the financial markets sector, and the MOOCs (Massive Open Online Courses) as innovative digital learning platforms are in the focus of this research.
 
Keywords
Behaviour finance, customer education, education-based content, educational video, open-access digital learning platforms, Massive Open Online Courses (MOOCs). 
 
Abstrakt
Všechny finanční instituce na světě, obzvláště pak ty, které se specializují na finanční trhy, jsou vystaveny stále rostoucím konkurenčním tlakům. Konkurence je silným motivačním faktorem pro firmy k tomu, aby vytvářely a nabízely řešení s přidanou hodnotou pro své zákazníky. Jedná se převážně o inovace produktů a procesů. V jádru různorodých firemních aktivit vytvářejících přidanou hodnotu hraje vzdělávání zákazníků nepostradatelnou roli. Autorka tohoto příspěvku se snaží postihnout některé prvky z nově vznikající vědecké kategorie označované jako behaviorální finance. Cílem této studie je identifikovat, analyzovat a vyhodnotit stávající portfolio inovativních digitálních vzdělávacích platforem dostupných pro poskytování konkrétního vzdělávacího obsahu, který je zaměřen na současné potřeby finančního sektoru a jeho klientů. Dynamika měnících se vzdělávacích preferencí typická pro novou generaci vzdělávajících se klientů v sektoru finančních trhů a tzv. MOOCs (Masové otevřené online kurzy) jako inovativní digitální vzdělávací platforma je předmětem této studie.
 
 
Klíčová slova
Behaviorální finance, vzdělávání zákazníků, edukační obsah, otevřené digitální vzdělávací platformy, masivní otevřené online kurzy (MOOCs). 
 
JEL Classification
G40, G41, G410
 
 
 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software