4 / 2017    

 

Súčasnos a budúcnos kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovatežov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitatežov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhžadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

International trade with raw diamonds

Yvona Legierská, Ivana Turková

Abstrakt

Zavedením Kimberleyského procesu certifikace surových diamantů je od roku 2000 bráněno tomu, aby se tzv. konfliktní diamanty dostávaly na oficiální mezinárodní trh. Takové diamanty používají povstalecká hnutí nebo jejich spojenci k financování ozbrojených konfliktů, jejichž cílem je podkopávat legitimní vlády. Členy koalice států, nevládních organizací a obchodních subjektů, které se mezi sebou dohodly o regulaci mezinárodního trhu s diamanty, je v současné době 55 států a Evropská unie. Cílem příspěvku je zjistit, jak se podmínky certifikace promítají ve světové produkci a mezinárodním obchodu s diamanty.

Klíčová slova

Kimberleyský proces certifikace, konfliktní diamanty, krvavé diamanty, mezinárodní zásilky surových diamantů.

Abstract

With the introduction of the Kimberley Process Certification Scheme of Raw Diamonds since 2000 we prevent that the so-called conflict diamonds could get on the official international market. Such diamonds are used by rebel movements or their allies to fund armed conflicts aiming to undermine legitimate governments. Members of the coalition of states, non-governmental organizations, and business entities, that have agreed to regulate the international diamond market, are currently 55 states and the European Union. The aim of this paper is to find out how certification conditions are reflected in world production of diamonds and international diamond trade.

Keywords

Kimberley Process Certification Scheme, conflict diamonds, blood diamonds, international deliveries of rough diamonds.

JEL Classification:

B17, E44, F53, G15

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software